مقالات

طراحی رابط نرم افزار دستگاه های ضخامت سنج

  • طراحی رابط نرم افزار دستگاه های ضخامت سنج
  • طراحی رابط نرم افزار دستگاه های ضخامت سنج
  • طراحی رابط نرم افزار دستگاه های ضخامت سنج
رابط (Interface) نرم افزار دستگاه های ضخامت سنج پیشرفته توسط این شرکت طراحی شده است که دستگاه های ضخامت سنجی به طور مستقیم به نرم افزار بازرسی فنی متصل می شود و نیاز به هیچگونه واسطی از جمله نرم افزار اکسل ندارد.
پس از اندازه گیری توسط دستگاه ضخامت سنج، اطلاعات تجهیز به صورت مقدار و تاریخ مستقیما به نرم افزار منتقل میشود. نرم افزار پردازش های لازم را روی این اطلاعات انجام داده و نتیجه را به صورت جدول و نمودار ارائه می دهد.
این نرم افزار با انواع دستگاه های ضخامت سنج پیشرفته از جمله EPOCH XT ،EPOCH 4T ،LTC ،DNSR2و ... سازگار است.
...Loading