مقالات

نرم افزار تشخیص پلاک خودرو

  • هوش مصنوعی | برنامه نویسی | شیراز | پارک علم و فناوری شیراز | دانش بنیان | دانش محور | رباتیک | شیمی و نفت | طراحی سایت
  • هوش مصنوعی | برنامه نویسی | شیراز | پارک علم و فناوری شیراز | دانش بنیان | دانش محور | رباتیک | شیمی و نفت | طراحی سایت
  • هوش مصنوعی | برنامه نویسی | شیراز | پارک علم و فناوری شیراز | دانش بنیان | دانش محور | رباتیک | شیمی و نفت | طراحی سایت
  • هوش مصنوعی | برنامه نویسی | شیراز | پارک علم و فناوری شیراز | دانش بنیان | دانش محور | رباتیک | شیمی و نفت | طراحی سایت
  • هوش مصنوعی | برنامه نویسی | شیراز | پارک علم و فناوری شیراز | دانش بنیان | دانش محور | رباتیک | شیمی و نفت | طراحی سایت
  • هوش مصنوعی | برنامه نویسی | شیراز | پارک علم و فناوری شیراز | دانش بنیان | دانش محور | رباتیک | شیمی و نفت | طراحی سایت
نرم افزار تشخیص پلاک خودرو یکی از نرم افزار های نام آشنا برای همه ماست. این نرم افزار با استفاده از هوش مصنوعی یا هوش ماشین(Artificial Intelligence) ابتدا خودرو های خاطی را شناسایی کرده و پس از آن با تشخیص پلاک و خواندن شماره پلاک اطلاعات خودروی خاطی و نوع خلاف مرتکب شده را ثبت می نماید.
...Loading