مقالات

ضخامت سنجی التراسونیک

  • ضخامت سنجی التراسونیک
  • هوش و اندیشه پردازان کوثر
ضخامت سنجی التراسونیک یکی از روش های مربوط به تست غیر مخرب است و روشی بسیار ایده آل برای ضخامت سنجی در خطوط لوله نفت، گاز، پتروشیمی و ...
در این روش بدون نیاز به جداکردن پوشش امکان اندازه گیری ضخامت میسر است از دیگر قابلیت های این روش ضخامت سنجي سطوح ناصاف، زبر، پوشش دار با ميزان خوردگي شديد میباشد
...Loading