مقالات

ویدئوپروژکتور Rear

  • ویدئوپروژکتور Rear
  • هوش و اندیشه پردازان کوثر
  • هوش و اندیشه پردازان کوثر
  • هوش و اندیشه پردازان کوثر
  • هوش و اندیشه پردازان کوثر
  • هوش و اندیشه پردازان کوثر
  • هوش و اندیشه پردازان کوثر
  • هوش و اندیشه پردازان کوثر
  • هوش و اندیشه پردازان کوثر
شرکت هوش و اندیشه پردازان کوثر تولید کننده این دستگاه با توانایی پخش تصویر و ویدیو روی شیشه می باشد. رسانه تصویری با اندازه نامحدود و قابلیت تعاملی بودن با تبدیل شیشه به صفحه لمسی برای دریافت اطلاعات می باشد که در مدارس، اداره های دولتی، شرکت های خصوصی، موسسات و دانشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد.
...Loading