راه های ارتباطی با هوش و اندیشه پردازان کوثر (کیمکو)

تماس با کیمکو

شما می توانید برای تماس با کیمکو از طریق فرم زیر به طور مستقیم به مدیریت سایت ایمیل ارسال کنید و یا از یکی از راه های ارتباطی زیر اقدام نمایید.
تلفن همراه: 09371067953
تلفن ثابت: 07136246651
ایمیل: zargari.arash@gmail.com
نشانی: شیراز ، بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، پارک علم و فناوری، ساختمان مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی، طبقه اول، واحد 5107،کدپستی :71976878112

تماس با کیمکو

...Loading